Úvodník Jána Lučana k PPP a energetice

Vážení obchodní partneři, vážení klienti, vážení přátelé,

PPP – Prokazatelná Příležitost Posílení: Česka, dopravní infrastruktury, veřejných financí a třeba i vašich firemních svalů, když se do toho pořádně pustíte. To alespoň v mém vidění světa znamená zkratka PPP, tedy Public Private Partnership, která bohužel u nás zatím stojí hodně stranou. Možná je to tím, že jsme vyrůstali v době, kdy bylo vidět, že stát a podnikání nejdou dohromady. Ale možná je to jen proto, že nejsme ochotni se občas podívat na věci novýma očima. Tak jsme to udělali za vás.

V tomto speciálu vám předvedeme „best practice“ využití PPP v zahraničí i u nás, návody na kvalitní provedení přípravy koncesních projektů PPP a inspiraci pro jednotlivá odvětví. Jednoduše řečeno, moji kolegové Vám ukáží, že zkratka ušla za poslední roky dlouhou cestu ke své profesionalizaci. Zkušenosti naší mateřské skupiny KBC a prvních projektů realizovaných i s pomocí ČSOB ukazují, že PPP znamená kratší dobu realizace projektů, benefity plynoucí z jasně naplánovaných výdajů a příjmů (tady vidím výhodu jak pro veřejný sektor, tak pro soukromé investory) a nakonec samozřejmě přidanou hodnotu pro daňové poplatníky. V Holandsku, které je využívání spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem nejdál, je úspora průměrně 10 až 15 % z hodnoty projektu. Když PPP může dobře fungovat nejen tam, ale i v Británii, Belgii, Francii či v Německu, už je načase, aby se rozjelo také u nás.

Děkujeme, že nás čtete a přeji vám, aby vám neomrzelo dívat se na svět novýma očima. Vyplatí se to!

Ján Lučan

 

jan_lucan_130

Ján Lučan, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví ČSOB