1

Úrokové riziko aneb jak se chránit proti proměnlivosti sazeb

Kolísání tržních úrokových sazeb má výrazný dopad na finanční náklady podniků čerpajících úvěry. Pokud hovoříme o zajištění úrokového rizika, zpravidla se jedná o zajišťování rizika spojeného s pohyblivými referenčními úrokovými sazbami u poskytnutého financování (např. PRIBOR, EURIBOR). Společnosti, které uzavřou úrokové zajištění u svých úvěrů, se chrání proti růstu úrokových sazeb a mohou přesně kalkulovat náklady spojené s obsluhou úvěru – úrokové platby.

graf-br11

Zajištění úrokového rizika

K zajištění úrokového rizika existuje celá řada finančních instrumentů. V současné době nízkých úrokových sazeb, kdy rozdíl mezi plovoucí referenční sazbou a fixní cenou není zásadní, je nejvíce žádané zajištění prostřednictvím úrokového swapu (IRS).

Úrokový swap (IRS)

Úrokový swap umožní společnosti zafixovat úrokové náklady původně kalkulované na bázi pohyblivé sazby (PRIBOR, EURIBOR), a to bez ovlivnění dohody o poskytnutém úvěru. IRS je dohoda o výměně úrokových plateb, kde nejčastěji klient platí bance úroky vypočtené podle pevné sazby a banka platí klientovi úroky vypočtené podle sazby pohyblivé. Výměna úrokových plateb ze zajištění se uskuteční na konci každého úrokového období a tyto úrokové platby placené klientem a bankou splatné ke stejnému datu se vzájemně započítávají.

Příklad IRS

Společnost čerpá úvěr se čtvrtletními úrokovými splátkami na bázi 3M PRIBOR. Nominální částka úvěru je 50 milionů CZK a má splatnost 5 let. Společnost se rozhodne zajistit proti změnám úrokových sazeb (v našem případě 3M PRIBOR) vstupem do úrokového swapu. V rámci tohoto IRS bude společnost po celou dobu trvání vztahu (5 let) platit fixní sazbu 0,50 % a dostávat sazbu plovoucí (3M PRIBOR – aktuálně 0,29 %). Tímto krokem firma plně eliminovala úrokové riziko plynoucí z nejistoty budoucího vývoje pohyblivé referenční sazby 3M PRIBOR (povinnost platit Pribor ve financování kompenzuje platba Priboru z IRS).

Výhody

– Zcela eliminuje úrokové riziko úvěru zafixováním budoucích úrokových nákladů.
– Uzavření transakce je beznákladové.

Rizika

– Není možné využít případného budoucího poklesu úrokových sazeb.
– Dlouhodobá pevná (fixní) sazba může být méně výhodná (vyšší) než aktuální pohyblivá sazba.

Příběh klienta

Proč využíváte Úrokový swap (IRS) a co pro vás bylo impulzem k zajištění?

V rámci nastaveného interního systému řízení finančních rizik společnosti jsou řízena rizika měnová, komoditní a úroková. Hlavním cílem řízení těchto rizik je eliminace potenciálních negativních dopadů z nich vyplývajících. Prostřednictvím úrokového swapu byla zajištěna rizika, vyplývající z případné negativní změny referenční sazby vázané na PRIBOR, při významné emisi dluhopisů společnosti emitovaných na plovoucí sazbě. IRS je pro nás tedy vhodný instrument z důvodu fixování budoucích úrokových nákladů spojených s emisí bondů. Zároveň tento derivát plně splňuje kritéria efektivity.

Jaké s IRS máte v posledních letech zkušenosti a co vám jejich využití přináší?

Díky zajištění úrokových sazeb pomocí IRS jsme mohli a můžeme přesně plánovat náklady a cash-flow spojené s úroky z financování.  Zároveň lze konstatovat, že vhodným zajištěním je eliminována riziková pozice společnosti. Stejnou strategii, při příznivých nabídkových podmínkách, jsme připraveni využít i v budoucnu, pokud společnost přistoupí k využití financování vázané na plovoucí sazbu. Úrokový swap může být funkčním řešením při vstupu do zajištění.

Ing. Tomáš HLADÍK, MBA, Vedoucí oddělení finančního řízení a rizik
ČD Cargo, a. s.

TIP pro Vás: Nová publikace Průvodce řízením tržního rizika (obsahuje detailní popis výše uvedených zajištění včetně grafů)

ČSOB Finanční trhy vydala publikaci Průvodce řízením tržního rizika, kde se mj. dozvíte o všech typech tržních rizik, jejich příkladech, výhodách a doporučení k jednotlivým strategiím. Získejte tuto publikaci bezplatně v pdf. Napište si o ni na: Eva Karasová, ekarasova@csob.cz / Publikace je určena pouze pro klienty Firemního a Korporátního bankovnictví ČSOB.

 


UPOZORNĚNÍ: Tento text je základní informací o možném přístupu k zajištění a není výzvou nebo doporučením k uzavření konkrétního obchodu.