Kapitálový trh nabízí příležitost i městům a jejich společnostem

Současná situace na mezibankovním trhu nahrává tomu, kdo si chce nebo potřebuje půjčit. Banky, které mají dostatek likvidity a řeší problém, kam volné prostředky umístit, jsou připraveny poskytovat úvěry za velmi příznivých podmínek. Velmi podobný obrázek však můžeme pozorovat na kapitálovém trhu.

Investoři hledající možnosti pro zhodnocení svých peněz totiž řeší stejně palčivý problém. Kde najít kvalitní cenné papíry s výnosem, který nebude nulový či dokonce záporný? Existuje cesta, která by městu nebo obci umožnila na současné situaci profitovat? A je vůbec reálné na takovou možnost dosáhnout? To jsou otázky, na něž není odpověď zase tak složitá, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Dobrý průvodce se vyplatí

Kdo se jednou naučil kapitálový trh využívat, málokdy tuto cestu opustí

Předně – kapitálový trh není něco, čeho by se „běžný“ člověk měl obávat, pokud si na cestu vybere dobrého průvodce. Existují určité nástrahy, o kterých je dobré vědět, ale příklady ukazují, že kdo se jednou naučil kapitálový trh využívat, málokdy tuto cestu opustí. Široká základna věřitelů, vysoká flexibilita, dostupné možnosti financování i standardizovaná legislativa jsou jen některé z výhod, které se vyplatí využít. Ve srovnání s úvěry od bank je financování prostřednictvím kapitálového trhu možná na první pohled složitější, ale jeho transparentnost, doprovázená často menšími požadavky na dlužníka přispívá ke stále větší oblibě mezi těmi, kdo řeší, kde sehnat dostatek potřebných zdrojů pro své projekty a investice.

Komunální dluhopisy zvyšují i transparentnost hospodaření

Výše uvedené platí v plné míře i pro municipality. Hovoříme-li o propracované legislativě a transparentnosti, je tento fakt zcela jasně dokumentován v zákoně, který mluví přímo o komunálních dluhopisech. Tyto dluhopisy pak mají jasné určení a účel použití, což zcela určitě přispívá k transparentnosti celého financování.
Municipality jsou obecně považovány za velmi solidní skupinu dlužníků, kteří si na kapitálovém trhu opatří prostředky poměrně snadno díky svému vysokému kreditu. Takto získané prostředky jsou zpravidla poskytnuty i na relativně dlouhou dobu, takže je lze využít pro financování dlouhodobých projektů. Nezanedbatelnou výhodou je samozřejmě i fakt, že zdroje jsou poskytnuty širokou bází investorů, neblokují pak bankovní limity, a tvoří tedy velmi vhodný doplněk k bankovním úvěrům, které obec může využít k jiným účelům.
Financování prostřednictvím dluhopisů v neposlední řadě představuje i skvělý nástroj propagace. Protože emise dluhopisů může být obchodována na burze – a tudíž se dostane do povědomí široké investorské veřejnosti, je s vydáním dluhopisů spojena i určitá publicita. Zpravidla se o tomto počinu zmiňují média, emisní podmínky dluhopisů jsou veřejně dostupné na internetu a emitent (tedy město či obec) se zařazuje do prestižní skupiny subjektů, kteří byli schopni opatřit si prostředky na kapitálovém trhu. Důvěra investorů je totiž tou nejlepší vizitkou a tím, co potvrzuje dlužníkovu solidnost.

Nejlepší ukázkou jsou vždy konkrétní příklady. Začneme-li od těch nejvýznamnějších, můžeme uvést financování Hlavního města Prahy formou zahraničních dluhopisů, tzv. eurobondů. Vzhledem k tomu, že se Praha těší dlouhodobě velkému zájmu investorů i mimo Českou republiku, proběhlo v roce 2013 velmi úspěšně a hladce vydání dluhopisů v celkové hodnotě 200 milionů eur. Tím si Praha obstarala financování na deset let, přičemž tyto dluhopisy byly rozprodány během jednoho dne. Stejným způsobem se v minulosti financovala i další města jako Ostrava či Brno.

Směnečné programy jako další možnost financování

Stejně tak, jak se financují samotná města, hledají nové způsoby získávání finančních prostředků i jejich dceřiné společnosti. A abychom nezůstali jen u dluhopisů – existují také jiné možnosti. Velmi oblíbeným instrumentem mezi municipalitami jsou například směnečné programy, které na rozdíl od dluhopisů nabízejí jak dlouhodobé, tak krátkodobé možnosti financování. Takový instrument sice neposkytuje onu výše zmiňovanou burzovní popularitu (směnky se veřejně neobchodují), a jeho markentingový dopad je tudíž výrazně nižší, což je však bohatě vyváženo jednodušší formou dokumentace.

 

Moderní Obec, květen 2017

 

Mgr. Karel Drvota, expert na dluhopisové financování,
Finanční trhy ČSOB