1

ČSOB Akademie pro korporátní klienty

ČSOB připravila již třetí ročník vzdělávacího programu pro klienty Korporátního a institucionálního bankovnictví pod názvem ČSOB Akademie. Tento program je určen pro pracovníky z řad finančních oddělení klientů. Jeho cílem je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy a novinkami z oblasti financí a bankovnictví.

Absolventi získají přehled v klíčových oblastech korporátního bankovnictví, možnost diskutovat vybranou problematiku s předními odborníky banky a také příležitost setkat se s dalšími profesionály z největších českých firem. Program dává široký přehled o fungování bankovnictví, makroekonomických zákonitostech, řízení platebního styku, finanční analýze a dalších oblastech pro finanční řízení společností.

CSOB_Akademie_logo

„V korporátním bankovnictví považujeme za zásadní úzký vztah mezi klienty a bankou. Je důležité si vzájemně rozumět a znát se. Součástí tohoto vztahu je podle nás i sdílení know-how, a proto přicházíme s nabídkou ČSOB Akademie pro naše klienty, v rámci které se rádi podělíme o některá zákoutí finančního světa,“ uvádí Ján Lučan, vrchní ředitel Korporátního a institucionálního bankovnictví ČSOB.

CSOB_Akademie_K_Hudeckova

Účastnící programu si rozšíří vzdělání přímo od specialistů ČSOB a získají znalosti v hlavních oblastech korporátního bankovnictví. Nabyté zkušenosti si ověří v rámci případových studií a danou problematiku mohou prodiskutovat s předními odborníky z praxe. Samotné studium probíhá kombinací prezenčního studia a samostudia v šesti navazujících modulech v délce devíti měsíců.

„Každý z modulů je spojen s testem a po absolvování celého programu získají úspěšní klienti certifikát. Úspěšnost ČSOB Akademie nám potvrzuje zpětná vazba od klientů,“ zakončuje Hana Umlaufová další plány do budoucna. ČSOB tento vzdělávací program nově přináší také pro své privátní klienty a jejich rodinné příslušníky pod názvem Wealth Office Akademie.

CSOB_Akademie_M_Mracek

„V jednotlivých modulech ČSOB Akademie se zaměřujeme na praktické fungování korporátního bankovnictví. Účastníky necháváme nahlédnout skutečně hluboko pod naši pokličku,“ doplňuje Martin Pěchouček, ředitel útvaru Strategie a podpora obchodu korporátního bankovnictví.

ČSOB Akademie obsahuje následující vzdělávací moduly:

• Co hýbe trhem a řízení likvidity
• Zajištění rizik a finanční trhy
• Zahraniční obchod
• Platební řešení
• Provozní a investiční financování
• Specializované financování a poradenství

Jak hodnotí svoji účast absolventi ČSOB Akademie?

Barbora Foksová, treasurer společnosti Kofola: „Jsem ráda, že jsem mohla být posluchačem prvního ročníku ČSOB Akademie, a zejména jsem si odnesla poznatky z modulu Finanční trhy, které zužitkuji ve své práci.“

Michal Stašek, finanční manažer, Čedok: „Po absolvování modulu Cash management jsem se mohl s experty ČSOB pobavit o všech nových technologiích, které jsou využitelné v naší společnosti.“

Přemysl Šolc, Greiner Group Services s.r.o.: „V rámci vzdělávacího programu ČSOB Akademie jsem si rozšířil vědomosti o další možnosti spolupráce s bankou a získal nový náhled na již zaběhlé praxe. Nejvíce oceňuji případové studie a názorné ukázky z praxe, kterými nás provázeli odborníci ze specializovaných útvarů banky.“

 

Tým korporátního bankovnictví


Bližší informace o vzdělávacích modulech naleznete zde (pdf, 1MB)
O ČSOB Akademii napsal magazín CFO world, ke stažení zde (pdf, 6.33KB)