Směr ekonomice

Nad očekávání dobře si v letošním roce vede česká ekonomika, když se tempo HDP ve druhém čtvrtletí dokonce přiblížilo už k pěti procentům. „Cenou“ za tento velmi příznivý výsledek je ovšem stále citelnější nedostatek zaměstnanců vedoucí ke stále rychlejšímu růstu mezd. Naplňuje se tak očekávání z úvodu roku, že rok 2017 bude rokem nejen silnější koruny, ale i rokem rychlého růstu mezd a přetahování zaměstnanců. Úspěch naší ekonomiky stále stojí především na průmyslu, který je vlastně už nyní nejsilnějším odvětvím českého hospodářství, dokonce i v evropském měřítku, a zároveň každým rokem ještě více získává na síle. A totéž platí vlastně i o strojírenství, které v průmyslu sehrává dominantní roli.

 Při pohledu na vytíženost výrobních kapacit průmyslu a současně se zvyšující počty volných pracovních míst si však stále častěji říkám, jak dlouho takový růst ještě může vydržet…

Kromě tradiční výroby strojů se sem totiž podle výkladu statistiků řadí nejen výroba strojů, ale fakticky i automobilový průmysl, elektrotechnika a další obory. A tak nebude vlastně vůbec nadnesené, když napíšu, že ČR je vlastně stále strojírenskou velmocí, která dokáže těžit ze své tradice, z investic a v neposlední řadě z kreativity schopných lidí. Při pohledu na vytíženost výrobních kapacit průmyslu a současně se zvyšující počty volných pracovních míst si však stále častěji říkám, jak dlouho takový růst ještě může vydržet… jestli je vlastně ještě kam v rámci možností vůbec expandovat. Zároveň však při pohledu na statistiku investic nebo vždy po návštěvě nějaké průmyslové firmy začínám být přece jen opět optimistický. Bez stostránkových vládních koncepcí a evropských direktiv se totiž stále více prosazuje trend, kterému se módně říká průmysl 4.0. Technologická změna, kterou firmy samy realizují, navzdory pověstné tuzemské byrokracii a její občasné přílišné kreativitě, třeba v podobě nápadu zdanění práce robotů ve výrobních podnicích. Protože pak už by se budoucnosti mohli obávat nejen takzvaní singles, ale třeba i roboti ve svařovnách nebo lakovnách.

Komora.cz, říjen 2017

 

Petr DUFEK, analytik finančních trhů ČSOB