Nové obchodní příležitosti napříč kontinenty

Diverzifikace obchodních aktivit je jedním z důležitých faktorů, které v dnešní turbulentní době umožňují omezit podnikatelská rizika a zvýšit odolnost vůči stále se opakujícím výkyvům na jednotlivých trzích.

Každému je jasné, že závislost na jednom nebo několika málo dodavatelích (nebo odběratelích) nepředstavuje ideální situaci. Na tak malém trhu, jako je Česká republika, to ale často znamená obrátit svou pozornost k přeshraniční spolupráci. Hledání vhodných partnerů v cizině ovšem může znamenat problém především pro menší a střední podniky, které v mezinárodním obchodu mají jen málo zkušeností nebo jim chybí zdroje, aby se tímto směrem mohly vydat. Takovým firmám může pomoci sdružení Trade Club Alliance, zaštítěné konsorciem velkých bank.

Právě významné bankovní subjekty si uvědomují, jak důležitá je mezinárodní spolupráce pro jejich klienty, aby ti ve svém byznysu uspěli. Proto se spojily, aby zajistily provoz unikátní online platformy Trade Club. Ta zahrnuje vlastnosti byznysové sociální sítě i rozsáhlé encyklopedie globálních trhů. Vzhledem k tomu, že skupina KBC patří do této vybrané společnosti bank, mají možnost se do tohoto systému zapojit i klienti ČSOB. „Firmy, které využívají našich služeb, mají přístup do aplikace zdarma,“ říká Jakub Váňa, Trade Club manager z ČSOB. „Pro mnohé je možná překvapením, že ani do budoucna nepočítáme s tím, že by byla zpoplatněna. Jsme totiž vztahová banka a jde nám o to, abychom s našimi klienty sdíleli jejich úspěchy. Věříme, že jejich růst povede k tomu, že i my porosteme s nimi a že budeme moci nabízet více bankovních služeb. Chceme stát po boku našich klientů a být pro ně víc než jen bankou,“ vysvětluje Jakub Váňa.

Systém se rychle rozvíjí a v současné době se na něm podílí 8 bank, které pokrývají 33 zemí. Do konce roku 2018 by se počet partnerských bank měl dále rozšířit na 15 s tím, že by bylo možno hledat obchodní partnery až ve čtyřiceti zemích světa.

 

Inteligentní matchmaking

Klíčová část (Trade Club) vám umožní vyhledávat vhodné obchodní partnery, a to na základě informací ve vyplněném profilu. V něm je potřeba kromě základních firemních informací uvést především, jaké výrobky a zboží nabízíte anebo naopak poptáváte. Pro jejich specifikaci se používají číselná označení podle mezinárodní celní nomenklatury (tzv. HS kódy); pokud přesné kódy neznáte, lze je přímo v aplikaci vyhledat pomocí klíčových slov.

ČSOB Trade Club může pomoci s hledáním vhodných obchodních partnerů v cizině především menším a středním firmám, které mají zatím jen málo zkušeností v mezinárodním obchodu.

Po dokončení profilu a po jeho formální kontrole ze strany správce systému je možné přikročit k párování (matchmaking) nabídek a poptávek pomocí inteligentního algoritmu. Nalezenou protistranu můžete na základě oboustranného souhlasu přidat mezi své kontakty a navázat s ní elektronickou komunikaci. Způsob práce tak připomíná sociální sítě, jakou je třeba profesní síť LinkedIn. Vyhledávání vhodných kontaktů je podpořeno umělou inteligencí, která má schopnost se učit na základě toho, jak se s vyhledanými kontakty dále pracuje. Díky tomu se párování stále zpřesňuje.

Aplikace ale nespoléhá jen na sílu výpočetních algoritmů, ale nabízí také asistenční službu konzultanta (community manager), který pomůže sadu nabídek a poptávek vygenerovanou algoritmem zúžit, popř. může doporučit z nalezených shod konkrétně ty, které mají největší potenciál pro úspěšnou spolupráci.

I když aplikaci spravuje nezávislá třetí strana, úloha bank je klíčová. Vytvářejí prostředí, ve kterém má uživatel jistotu, že se bude bavit jen s potenciálními partnery, kteří museli splnit jasně stanovená kritéria, kreditní historii a projít základní identifikací u některé z bank aliance. Pro uživatele to znamená, že všechny kontakty, které mu systém nabídl jako kandidáty pro obchodní spolupráci, byly předem prověřeny jednou z bank aliance Trade Club. Tím se limituje riziko, že uživatel natrefí na pochybné virtuální firmy nebo bílé koně; v systému jsou jen kredibilní firmy, které dělají reálný byznys.

 

Obchodní encyklopedie

Druhá část aplikace (Trade Resources) je dokumentační a představuje detailní obchodní encyklopedii globálních trhů. Je uspořádána podle jednotlivých států a obsahuje skutečně velmi podrobné informace jak kulturní, tak i ekonomické a právní, jejichž znalost je pro obchodní činnost v daném místě nezbytná. Nepřekvapí proto, že pro sestavení takové informační superdatabáze bylo využito přes 100 tisíc primárních zdrojů. Vzhledem k rozsahu není možné všechny typy dostupných informací vyjmenovat, proto uveďme pro ilustraci některé možnosti. Při hledání perspektivních příležitostí můžete u dané země zjistit pro každou kategorii zboží to, odkud se dováží, v jakých objemech a jaká je dynamika této obchodní výměny. Můžete zjistit, jak ve vybrané cílové zemi založit firmu, jaké musíte splnit podmínky i jak dlouho průměrně proces založení trvá. Lze vyhledat, jaké administrativní procedury je třeba podstoupit pro import nebo export dané kategorie zboží. Interaktivní nástroje vám umožní odhadnout přepravní náklady, spočítat celní poplatky, nebo třeba provést konverzi metrických jednotek na imperiální. Najdete i zde všechny potřebné formuláře, jako jsou nákladní listy, celní průvodky, prohlášení a potvrzení, která můžete stáhnout a vyplnit. Můžete zjistit, kdy se konají v dané zemi výstavy a veletrhy, které jsou relevantní pro danou kategorii zboží, systém vám poskytne i seznam všeobecných a oborových publikací a periodik a poskytne kontakty pro objednání inzerce.

V databázi jsou uvedeny rovněž informace o firmách, lze nalézt jejich výroční zprávy, pokud jsou veřejně přístupné, ověřit, zda nejsou na seznamu nespolehlivých subjektů, popř. získat kontakt na spolupráci s nimi.

 
České zkušenosti

ČSOB Trade Club byl u nás oficiálně spuštěn začátkem března a již pilotní provoz u vybraných klientů ukázal, že poptávka patrně předčí předpoklady. Hlavní cílovou skupinou je sice segment malých a středních firem, překvapivě silný ohlas ale vidíme přicházet i od velkých firem, které problematiku importu a exportu řeší nebo mohou řešit vlastními silami či s pomocí poradenských agentur. Zájem je tak potvrzením trendu očekávání, která dnes uživatelé kladou i na byznysovou aplikaci s vysokou přidanou hodnotou. Ta musí být bezúdržbová, uživatelsky přívětivá a musí podporovat mobilitu. To vše je splněno.

 

ČSOB Trade Club

Více informací: https://www.csob.cz/tradeclub

Kontaktní osoba: Jakub Váňa, Trade Club manager, jvana@csob.cz, +420 735 195 094

ČSOB Trade Club umožňuje přístup do aplikace prostřednictvím sdružení Trade Club Alliance, které založila skupina Grupo Santander před dvěma lety. Trade Club provozuje společnost Export Enterprises S.A. jako nezávislý dodavatel služeb.

 

ALEXANDER LICHÝ