Rozpočet pro budoucnost

Tuzemská ekonomika zažívá poměrně úspěšné období. Statisticky. Úspěchu je částečně dosaženo pomocí vnějších zásahů (intervence ČNB, stále tekoucí fondy z EU, nízké ceny surovin), nicméně klíčovým faktorem je stále i vysoká kvalita lidí.

Pokud má být Česká republika dlouhodobě ekonomicky i společensky úspěšná, musí být atraktivní pro lidi, musí podporovat myšlení a podnikavost, vytvářet zdravé prostředí, a to jak ekologicky, tak i společensky, bezpečnostně a ekonomicky. Pro rozvoj lidí potřebujeme kvalitní učitele, schopné mnohem rychleji reagovat na vývoj kolem nás, být podporovateli růstu kreativních osobností. Potřebujeme, aby například učitelská profese byla atraktivní pro nadané studenty. Nelze spoléhat jenom na obětavé nadšence. Stejně tak je pro udržení atraktivity a dynamiky české společnosti důležité udržet schopné lidi ve zdravotnictví, které se během několika let může dostat do stavu kolapsu.

– Pokud má být Česká republika dlouhodobě ekonomicky i společensky úspěšná, musí být atraktivní pro lidi, musí podporovat myšlení a podnikavost.

– Pro rozvoj lidí potřebujeme kvalitní učitele, schopné mnohem rychleji reagovat na vývoj kolem nás.

– Pro dlouhodobou úspěšnost České republiky je potřeba udělat zásadní revizi státních financí.

Jak to souvisí se státním rozpočtem? Státní rozpočty se do značné míry tvoří přírůstkově. Diskutuje se, kolik procent se přidá na tu kterou kapitolu, o kolik procent se zvýší platy pro tu kterou kategorii zaměstnanců státu. Struktura rozpočtu pak má tendenci nést s sebou historickou logiku, která nemusí odpovídat současnosti, a už vůbec tomu, aby společnost prosperovala i do budoucna. Pro dlouhodobou úspěšnost České republiky je potřeba udělat zásadní revizi státních financí. Uvědomit si, které činnosti státu jsou klíčové, co je potřeba, aby stát platil, a co naopak platit vůbec nemusí. Zjednodušeně řečeno začít s čistým papírem.

Česká společnost tak potřebuje zásadní změnu. Výrazné zvýšení finanční motivace učitelů, zdravotníků, policie. A to ne o procenta, ale například u učitelů o násobky. Naopak je potřeba se zamyslet, jestli opravdu jezdit soukromými auty po silnicích tak levně, jestli většina správních poplatků za úkony, které nejsou pro člověka životně nutné, nemůže být výrazně vyšší a taky jestli celá řada úřadů (a kapitol v rozpočtu) opravdu nemůže být zrušena, respektive jestli služba či činnost stále odpovídají potřebám společnosti.

Není to věc politická, ale strategická. A je aktuální teď.

Hospodářské noviny, 8. srpna 2016

jan_lucan_nahled

 

Ján Lučan, vrchní ředitel ČSOB Korporátního a institucionálního bankovnictví