ČSOB financuje EPC projekty

Metoda EPC spočívá v modernizaci energetického hospodářství, přičemž investice jsou financovány z dosažených úspor a díky tomu nezatěžují rozpočet investora. Pro majitele rozsáhlých objektů je to elegantní způsob, jak si pořídit úsporné technologie a opatření, aniž by museli jednorázově investovat desítky milionů. Přesto spousta firem a státních institucí zbytečně „protopí“ v zastaralých kotelnách miliony korun ročně. V zahraničí se tento princip využívá už poměrně dlouho, zatímco v ČR je stále nedoceněn. Rekonstrukcí systému vytápění, osvětlení a hospodaření s vodou dokáže EPC investorovi ušetřit až třicet procent nákladů na energie.

ČSOB navrhla unikátní model financování EPC projektů. Jedná se o kombinaci krátkého účelového úvěru na pořízení moderní technologie a navazujícího odkupu dlouhodobé pohledávky za investorem projektu. ČSOB tak přebírá platební riziko dlužníka, přičemž splátkový kalendář je s ohledem na dosažení požadovaných úspor nastaven na deset až dvanáct let.


Richard Čada

Exportní a strukturované financování obchodu
rcada@csob.cz


Richard Čada pracuje na pozici manažera odkupů pohledávek v útvaru Exportního a strukturovaného financování obchodu ČSOB od roku 2006. S financováním mezinárodních pohledávek má téměř dvacetileté zkušenosti i díky dřívějšímu působení v dceřiné firmě banky Standard Bank London. V současné době se v ČSOB věnuje financování tuzemských i exportních pohledávek, jeho specializací jsou především pohledávky plynoucí z projektů zaměřených na úspory energií pro municipality a průmyslový sektor.